stan alfa

//stan alfa

Tom poetycki wydany w roku 2015 (Wydawnictwo MAMIKO)